Současná situace

Majitelé hřebčína si uvědomují, že ukončení chovu anglického plnokrevníka je pro veřejnost a milovníky koní citlivým tématem. Bez veřejné podpory a především bez obnovení zájmu o české odchovance provoz hřebčína specializovaného na dostihové koně nedává žádný smysl. Proto po osmnácti letech, kdy majitelé dotovali provoz hřebčína desítkami milionů korun, museli na jaře 2023 chov v Napajedlech ukončit. Areál nyní hledá nové využití.

Hřebčín Napajedla dlouhodobě odváděl špičkovou práci. Důkazem byla i řada vítězství v prestižních dostizích, kterých odchovanci hřebčína dosahovali. Na rozdíl od zemských hřebčinců provozovaných státem ale Hřebčín Napajedla žádnou podporu chovu od státu nedostával. Přitom státní hřebčince, které mají v chovu podobný počet koní, jakým disponoval Hřebčín Napajedla, každoročně získávali podporu přesahující 20 milionů korun.

Počet koní chovaných v jednotlivých hřebčínech v ČR

OSMNÁCT LET NEZIŠTNÉ PODPORY, DESÍTKY MILIONŮ Z VLASTNÍ KAPSY A HLEDÁNÍ BUDOUCNOSTI PRO AREÁL HŘEBČÍNA NAPAJEDLA

Láska ke koním je přišla na desítky milionů, majitelé Hřebčína Napajedla ale pořád bojují o jeho budoucnost a rozvoj.

Hřebčín Napajedla stojí před zásadním rozhodnutím: jak bude areál v budoucnu vypadat a fungovat? Současní majitelé, kteří hřebčín osmnáct let zachraňovali, už finanční ztrátu spojenou s poklesem zájmu o tuzemské odchovance dál hradit nemohou. Ze svých vlastních soukromých prostředků vynaložili desítky milionů korun na uchování tradice, ale nelitují toho – koně milují a jen díky jejich podpoře zůstal chov anglického plnokrevníka v regionu zachovaný o mnoho let déle, než by dávalo jakýkoliv ekonomický smysl.

Počty narozených hříbat anglického plnokrevníka

Jenže i ti, ke kterým máme blízko a máme je rádi, občas potřebují pomoc. Hřebčín Napajedla není výjimkou a pomoc potřeboval dlouhodobě. Majitelé se na to odbornou veřejnost a státní instituce snažili upozorňovat řadu let. Nekřičeli, nedemonstrovali, nevyhrožovali, jen klidně a fakticky popisovali, jak se situace hřebčína a ekonomické podmínky chovu koní v České republice zhoršují. Přes nejrůznější proklamace těch, kteří mohli skutečně pomoci, se ale nic nestalo. Soukromý Hřebčín Napajedla, na rozdíl od těch státních, které jsou financované z veřejných zdrojů, nikdy žádnou výraznou pomoc nezískal.

Srovnání dotací pro hřebčíny a hřebčince v ČR

Počet koní chovaných v jednotlivých hřebčínech a hřebčincích v ČR

I proto vše dospělo do současné situace. Chov anglického plnokrevníka v Napajedlech skončil a není naděje na jeho obnovu. Že majitelům rozhodně není osud hřebčína a lidí, kteří v něm pracovali, lhostejný, dokládá i to, že všichni, kteří o to stáli, našli jiné pracovní uplatnění v dalších firmách provozovaných současnými vlastníky.

Zároveň by majitelé hřebčína i nadále chtěli rozvíjet jeho areál tak, aby se stal místem, které místní i návštěvníci města vyhledávají a slouží jim jako důležité společenské centrum. Plánují proto citlivou rekonstrukci, aby areál mohl v budoucnu najít nové využití.

Proč se ale vůbec hřebčín dostal do situace, kdy je pro další veřejné fungování jeho areálu nutné hledat nové využití? Co současnému stavu předcházelo?

Majoritní podíl akcií Hřebčína Napajedla koupil v roce 2005 Antonín Sieklík st. prostřednictvím své společnosti BC LOGISTICS. Nešlo o investici, ale o snahu zachovat ve městě chov plnokrevníků a stabilizovat hospodaření hřebčína. Nový majitel ho koupil i přesto, že věděl o jeho finančních problémech, Za období od privatizace v roce 1992 do roku 2004 kumulovaná ztráta přesáhla 16 milionů korun. Láska ke koním ale byla silnější. Antonín Sieklík st. hřebčín ještě jako akciovou společnost několikrát oddlužil a finančně podporoval. Žádný další akcionář vlastními prostředky hřebčín nepodpořil. Jen díky těmto finančním injekcím mohl hřebčín fungovat i další desetiletí.

Na chov koní jako na celou ekonomiku výrazně dopadla v roce 2009 hospodářská krize. Hřebčín Napajedla se znovu dostal na samotnou hranu existence. Důvodem byly zhoršené možnosti obchodních partnerů, především individuálních majitelů koní. Řada z nich přestala platit za ustájení a o své koně nejevila žádný zájem. Krmení a ošetřování tak museli zajistit a zaplatit majitelé hřebčína ze svých vlastních prostředků. Nesplácené pohledávky v té době přesahovaly šest milionů korun. Peníze od klientů hřebčínu chyběly, ale o koně bylo i tak perfektně postaráno, což dokládají i jejich tehdejší výsledky na nejrůznějších dostizích.

Pohledávky Hřebčína Napajedla

Rok Pohledávky celkem Z toho po splatnosti nad 180 dnů Tvorba opravných položek Stav opravných položek (korekce pohledávek)
2010
4 970
927
488
488
2011
5 294
2 382
1 582
2 070
2012
5 414
2 247
299
2 369
2013
6 182
4 196
1 786
4 154

(údaje v tis. Kč)

Přes tyto nesporné úspěchy se počet plnokrevníků ustájených v napajedelském hřebčíně každoročně snižoval. Náklady na provoz areálu se naopak kvůli rostoucím cenám stále zvyšovaly. I to bylo jedním z důvodů, proč hřebčín v roce 2014 převzala společnost SYGNUM současných majitelů.

Noví správci pokračovali v nastoleném trendu a nadále dotovali ztrátový provoz hřebčína. Díky tomu se dařilo odchovat vynikající koně. Zároveň pro město na své náklady organizovali dny otevřených dveří v hřebčíně, které byly vždy zdarma doprovázeny bohatým programem.

I přes veškerou snahu stávajících majitelů se ekonomická situace hřebčína nadále zhoršovala. Hlavním důvodem byl extrémní pokles poptávky po českých odchovancích anglického plnokrevníka. Zájemci preferovali nákup koní především na dražbách v západní Evropě. A přestože odchovanci Hřebčína Napajedla byli velmi úspěšní a vyhrávali řadu dostihů nejen v České republice, zájem o hříbata a ročky byl minimální.

Snaha dorovnat ztrátový provoz chovu plnokrevníků výnosy z dalších podnikatelských aktivit v rámci hřebčína se ukázala jako marná. Posledním pokusem, jak chov koní v Napajedlech udržet, byla navrhovaná možnost bytové výstavby v okrajové části areálu hřebčína. Pouze na malé části pastvin, která by nezabrala ani 5 % plochy obhospodařované hřebčínem a bez toho, aby bylo nutné bourat jakoukoliv ze stávajících budov. Z pronájmu bytů chtěli majitelé dotovat provoz hřebčína a stabilizovat ekonomickou situaci. Zastupitelstvo města ale v září 2023 odmítlo změnu územního plánu, která by tuto variantu do budoucna umožnila. Majitelé areálu hřebčína o ni proto už dále neusilují.

Stav koní v Hřebčínu Napajedla

Jejich přáním přesto i nadále zůstává, aby areál Hřebčína Napajedla byl i bez koní do budoucna funkčním, aktivním a důležitým místem Zlínského kraje a města Napajedla.