Otázky a odpovědi

Proč skončil chov koní v Hřebčíně Napajedla?

Anglický plnokrevník je speciální plemeno koní chované pouze pro dostihový sport. Jeho držení je velmi nákladné. Majitel platí poplatky za ustájení, hradí trénink, veterinární péči, dopravu, ustájení na dostihovém závodišti, startovné, žokeje. Držení dostihového koně je proto výsadou movitějších lidí, kteří ale v současné době nakupují koně hlavně na dražbách v západní Evropě, kde mají výběr ze stovek koní. Českým chovatelům klienti ubývají. Řada majitelů koní se navíc v současné ekonomické situaci rozhodla koní zbavit a přestala se o ně starat. Hřebčínu to velmi zhoršilo ekonomickou situaci, protože nebylo výjimkou, že majitelé přestali platit služby za ustájení koní, nereagovali na výzvy, aby uhradili závazky, případně si koně odvezli. Tím hřebčínu vznikla řada problémů, které vedly k růstu nákladů. Dalším problémem jsou nízké připouštěcí poplatky a počet připouštěných klisen v České republice – plemenný hřebec si tak „nevydělá“ ani na svoje náklady. Majitelé hřebčína byli smíření i s tím, že své odchovance prodají za méně než polovinu nákladové ceny, situace ale dospěla do bodu, kdy opakovaně s velkými obtížemi hledali nové majitele pro koně, přestože je nakonec nabízeli za symbolické ceny nebo zdarma.

Proč už majitelé nepodporují chov koní?

Majitelé jsou milovníci anglického plnokrevníka a z osobních prostředků vložili do jeho chovu a provozu Hřebčína Napajedla desítky milionů korun. Byli smířeni s tím, že peníze se jim už nikdy nevrátí, ale svoji práci pro region považovali za důležitější. S tím, jak se výrazně měnila situace na trhu dostihových koní, byla ekonomika provozu čím dál tím více ztrátová. Další podporu chovu proto majitelé museli ukončit. Situaci opakovaně řešili s vedením města Napajedla, žádali o podporu Zlínský kraj i významné celostátní politiky. Bohužel, konkrétní pomoc byla vždy jen v částkách, které situaci nijak neřešily. Zprávy o nabízené pomoci, které se objevují v médiích, nejsou pravdivé a majitele hřebčína nikdo nikdy s konkrétním plánem nekontaktoval. 

Je pravděpodobné, že se chov koní do Hřebčína Napajedla vrátí?

V současné chvíli to možné není. Majitelé areálu jsou ale o návratu koní s veřejnou podporou připraveni jednat. Je ale nutné myslet na rekonstrukci areálu a provozní stránku hřebčína, který byl a bude ztrátový.

Co bude dál s areálem Hřebčína Napajedla?

Jsou dvě možnosti – buď zůstanou budovy nevyužívané v uzavřeném areálu, nebo získají nový život, jak se podařilo u mnoha jiných, původnímu účelu už nesloužících historických budov. Po citlivé rekonstrukci by v Napajedlech mohly vzniknout prostory pro služby tak, aby areál sloužil potřebám města — nyní nevyužitá lokalita může rozšířit občanskou vybavenost Napajedel.

Plánují majitelé novou výstavbu na pozemcích hřebčína?

Dříve diskutovaný návrh výstavby, který měl rozšířit bytový fond města a zároveň dotovat chov koní, není aktuální.